STAGE: Impact Marketing & Communicatie bij Impact Hub

[English see below]

Over Impact Hub
Impact Hub Amsterdam is onderdeel van een snelgroeiend en wereldwijd Impact Hub netwerk, bestaande uit meer dan 16.000 ondernemers en innovators. Met 100 Impact Hubs over de hele wereld wordt aan oplossingen gewerkt voor maatschappelijke uitdagingen, zoals het creëren van een circulaire en inclusieve economie, een duurzaam voedselketen en het aanpakken van plasticvervuiling. Wat begon met slechts één Impact Hub in 2005 in Londen, is uitgegroeid tot een sterk wereldwijd netwerk van Amsterdam tot Kuala Lumpur, en van Dubai tot San Francisco. En jij kunt er deel van uitmaken!

Over de rol:

 • Je schrijft teksten voor magazines, social media, nieuwsbrieven en website.
 • Je gaat met het team brainstormen over nieuwe inhoud
 • Je zoekt naar de juiste visuele inhoud voor online kanalen. Of als je beschikt over Adobe skills,, ontwerp je visuals samen met onze ontwerper.
 • Je ondersteunt collega’s tijdens klantprojecten van o.a. Tommy Hilfiger, Dopper en WNF. Alle gericht op duurzaamheid.
 • Je denkt mee over evenementen die worden georganiseerd bij Impact Hub.
 • Je leert de ins- en outs over impact en duurzaamheid!

Functie specificaties:

 • Onderdeel van een team van meer dan 30 bevlogen en ondernemende impactmakers (meer dan 700 wereldwijd).
 • Je werkt nauw samen met de marketing communicatie manager, onze designer, projectmanager en een diverse groep experts op het gebied van impact.
 • Toegang tot alle evenementen en exclusieve leermogelijkheden van onze partners.
 • Stagevergoeding: conform de markt.

Functie-eisen

 • Je bent een student (of net afgestudeerd) aan een kunstacademie of hebt een BSc/ BA in Media. Voorbeelden zijn, Journalistiek, Marketingcommunicatie, Wdka, Mediacollege, Hku, Kabk.
 • Goede schriftelijke communicatievaardigheden in het Engels
 • Creatief en ervaring met programma’s van Adobe Creative Cloud; zoals Indesign, Photoshop.
 • Affiniteit met startup wereld en duurzaamheid.
 • Werkt nauwkeurig en gestructureerd.
 • Proactief.
 • Beschikbaar vanaf eind augustus 2019 (andere datum is bespreekbaar).
 • Beschikbaar voor minimaal 5 maanden.
 • Een pre: ervaring met videobewerkingsprogramma’s.

Solliciteer!
Enthousiast? Stuur snel je CV en motivatiebrief via dit formulier!

[English]
Impact Marketing Communications Intern 

About Impact Hub 

Impact Hub Amsterdam is part of the fast-growing global Impact Hub network of impact entrepreneurs and innovators with more than 16,000 members in over 100 cities around the world. Impact Hub offers a unique ecosystem that supports entrepreneurial solutions to tackle key challenges facing the world today, such as creating a circular economy, a sustainable food chain, tackling the plastic issue and many more urgent topics. What started with only one Impact Hub in 2005 in London, has grown into a strong global network from Amsterdam to Kuala Lumpur, from Dubai to Mexico City. And you can be a part of it! 

About the Role: 

 • You will write texts for booklets, social media, newsletters and website. 
 • You will brainstorm with the team about new content 
 • You ‘ll search for the right visual content for online channels. Or if you are skilled in Adobe you create visual content. 
 • You support colleagues during customer projects of, among others, Tommy Hilfiger, Dopper and WNF. All focused on sustainability. 
 • You’ll learn the ins and outs about impact and sustainability! 

Job Specifications: 

 • Part of a team of 30+ committed and entrepreneurial impact makers (700+ worldwide) and part of a global movement that enables you to develop your international network. 
 • You work closely together with the marketing communications lead, designer, project manager and a diverse group of experts in the impact field. 
 • Access to all events and exclusive learning opportunities of our partners. 
 • Remuneration internship: in conformity with the market. 

Job requirements 

 • You are a student (or you just graduated) at an art academy or you have a BSc / BA in Media. Examples are Journalism, Marketing Communications,, Wdka, Hku, Kabk. 
 • Good written communication skills in English 
 • You are creative and have experience with Adobe Creative Cloud programs; such as Indesign, Photoshop. 
 • Affinity with the startup world and sustainability. 
 • You work accurately and in a structured way. 
 • Proactive. 
 • Available from the end of August 2019 (other dates are negotiable). 
 • Available for a minimum of 5 months. 
 • A plus: experience with video editing programs. 

Apply
Please send your CV and brief motivation via  this form!

Status : OPEN
Solliciteren : Klik hier
Bedrijf : Impact Hub
Studierichting : Divers
Vacaturetype : Stage
Stad : Amsterdam