STAGE: Business Development Internship at Closing The Loop

[For Dutch see below]

Closing the Loop is one of the most successful Dutch social enterprises and a pioneer on circularity for phones. We offer B2B customers an easy way to make their mobile phones material neutral and waste-free through our One for One solution. Our clients are mostly large European organisations – private and public – to whom our services add commercial, circular and social value. Examples of clients are KPMG, Rabobank, T-Mobile, and the municipality of Amsterdam.

Since 2014 we’ve collected more than 2M phones in 10 African countries. Along the way, we’ve also attracted valuable (media)attention for our work. We were part of the VPRO documentary Tegenlicht, have been awarded ‘Radical innovator’ the same year, labelled ‘most impactful social enterprise’ in 2017, and in 2018 we won the ‘Circular Award’.

We are growing rapidly. Recently we started a partnership with Samsung and T-Mobile to realise our mission: a waste-free telecom sector. But we want and need more to reach this, and therefore we need you!

What will you do?
As a Business Development Intern, you support the Sales team in doing market research. You will explore the market, watch relevant trends and prepare meetings with (international) clients. You will reach out to companies yourself, get ownership for your projects and participate in local and global business decisions.

Your profile

 • University or college student with a business, economics and/or marketing focus
 • Proactive attitude, pioneering mindset and result driven
 • Some experience in a role that requires project management, business analytics or strategic thought;
 • Good knowledge of English and preferably Dutch;
 • Knowledge in the field of electronics, telecom, circular economy is an advantage

We offer

 • A young and enthusiastic team;
 • The coolest and award-winning social enterprise in the Netherlands;
 • An internship with impact for 3-5 days a week, for 6 months, beginning September 2019;
 • A beautiful Amsterdam based office;
 • An inspiring environment, with of course an internship allowance and good guidance.
 • Apply and information
 • Send your CV and application letter to Annick Mantoua (COO) via annick.mantoua@closingtheloop.eu
 • You can also contact her for questions.

Apply!
Send your resume and cover letter via this form!

Vacature Business Development stagiair
Closing the Loop is een van de meest succesvolle Nederlandse sociale ondernemingen en pionier op het gebied van circulariteit voor telefoons. We bieden B2B-klanten een eenvoudige manier om hun mobiele telefoons materiaalneutraal en afvalvrij te maken via onze One for One-oplossing. Onze klanten zijn voornamelijk grote Europese organisaties – privaat en publiek – waaraan onze diensten commerciële, circulaire en sociale waarde toevoegen. Voorbeelden van klanten zijn KPMG, Rabobank, T-Mobile en de gemeente Amsterdam.

Sinds 2014 hebben we meer dan 2 miljoen telefoons ingezameld in 10 Afrikaanse landen. Dat leidde tot veel waardevolle (media) aandacht. We maakten deel uit van de VPRO-documentaire Tegenlicht, werden hetzelfde jaar ‘Radical innovator’, waren de ‘meest impactvolle sociale onderneming’ in 2017 en in 2018 wonnen we de ‘Circular Award’.

We groeien snel. Onlangs zijn we een samenwerking gestart met Samsung en T-Mobile om onze missie te realiseren: een afvalvrije telecomsector. We hebben meer hulp nodig om dit te bereiken, en daarom zoeken we jou!

Wat ga je doen?
Als Business Development Stagiair ondersteun je het verkoopteam bij het doen van marktonderzoek. Je verkent de markt, bekijkt relevante trends en bereidt meetings voor met (internationale) klanten. Je neemt zelf contact op met bedrijven, krijgt eigen projecten en neemt deel aan zakelijke beslissingen.

Jouw profiel

 • Universiteits- of hogeschoolstudent met een zakelijke, economische en / of marketingfocus;
 • Proactieve houding, pioniersmentaliteit en resultaatgericht;
 • Enige ervaring in een rol die projectbeheer, bedrijfsanalyse of strategisch denken vereist;
 • Goede kennis van Engels en Nederlands;
 • Kennis op het gebied van elektronica, telecom, circulaire economie is een voordeel.

Wij bieden

 • Een jong en enthousiast team;
 • De coolste en bekroonde sociale onderneming in Nederland;
 • Een stage met impact gedurende 3-5 dagen per week, voor 6 maanden, vanaf september 2019;
 • Een prachtig kantoor in Amsterdam;
 • Een inspirerende omgeving, met natuurlijk een stagevergoeding en goede begeleiding.
 • Solliciteer en informatie

Solliciteer!
Stuur je CV en motivatiebrief via dit formulier!

Status : OPEN
International Students : Allowed
Days per week : 4/5
Period : 4-6 months
Apply : Click Here
Company : Closing the Loop
Study : Divers
Type : Internship
City : Amsterdam